Úvod

Vítejte na stránkách                                                                         České federace koulových sportů, z. s.!

Spolek s názvem Česká federace koulových sportů a se zkratkou ČFKS je samosprávný a dobrovolný svazek spolků, kterými jsou sportovní oddíly, kluby a další organizace, jejichž účelem a hlavní činností je provozování a podpora všech koulových sportů a které jsou ustaveny jako samostatné právnické osoby nebo jejich pobočné spolky.

ČFKS je jediným uznávaným představitelem koulových sportů na území České republiky a toto sportovní odvětví zastupuje i na mezinárodní úrovni jako člen Confédération mondiale des sports de boules (C. M. S. B).

Na těchto nově vznikajících stránkách, které bychom rádi postupně naplňovali informacemi o dění v koulových sportech jak v tuzemsku, tak v zahraničí, najdete zatím odkaz na jednu ze sekcí  ČFKS, kterou je pétanque (Česká asociace pétanque klubů – ČAPEK: www.czechpetanque.cz) a v dohledné době odkazy na formující se sekce lyonnaise (lyonské koule) a raffa.

Aktuality

Fórum zástupců (FZ) ČFKS za rok 2019

Kdy:  15. února 2020 od 10:00 hod.

Kde: Salónek hotelového komplexu Sluneční dvůr v Brně-Slatině

Web:   http://www.slunecnidvur.cz

PODPORA od MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Z  dotačních  progranů  vyhlášených  MŠMT  pro  rok  2019  jsme  obdrželi částky v celkové výši      1 579 140 Kč, ze kterých jsou podporovány:

  • reprezentační týmy na vrcholných soutěžích ME a MS,
  • rozvoj a udržení dětské a mládežnické základny,
  • spolky a kluby, které pracují s dětmi a mládeží,
  • domácí mistrovské soutěže,
  • činnost ČFKS, z. s.

Děkujeme!

Z dotací od MŠMT na rok 2018 v celkové výši 1 494 000 Kč byly podpořeny:

  • reprezentační týmy na vrcholných soutěžích ME a MS,
  • rozvoj a udržení dětské a mládežnické základny,
  • spolky a kluby, které pracují s dětmi a mládeží,
  • domácí mistrovské soutěže,
  • činnost ČFKS, z. s.

Děkujeme!

Z dotací od MŠMT pro rok 2017 v celkové výši 1 284 800 Kč byly podpořeny:

reprezentační týmy na vrcholných soutěžích ME a MS,

rozvoj a udržení dětské a mládežnické základny,

domácí mistrovské soutěže,

činnost ČFKS, z. s.

Děkujeme!

 

Sídlo spolku

Česká federace koulových sportů, z. s.
Zátopkova 100/2, p. o. box 40
160 17  Praha 6

bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., pob. Dlouhá ul., Praha 1

č. ú.: 1937039339/0800

IČ: 62932144