Úvod

Vítejte na stránkách                                                                         České federace koulových sportů, z. s.!

Spolek s názvem Česká federace koulových sportů a se zkratkou ČFKS je samosprávný a dobrovolný svazek spolků, kterými jsou sportovní oddíly, kluby a další organizace, jejichž účelem a hlavní činností je provozování a podpora všech koulových sportů a které jsou ustaveny jako samostatné právnické osoby nebo jejich pobočné spolky.

ČFKS je jediným uznávaným představitelem koulových sportů na území České republiky a toto sportovní odvětví zastupuje i na mezinárodní úrovni jako člen World Petanque & Bowls Federation (WPBF).

Na těchto nově vznikajících stránkách, které bychom rádi postupně naplňovali informacemi o dění v koulových sportech jak v tuzemsku, tak v zahraničí, najdete zatím odkaz na jednu ze sekcí  ČFKS, kterou je pétanque (Česká asociace pétanque klubů – ČAPEK: www.czechpetanque.cz) a v dohledné době odkazy na formující se sekce lyonnaise (lyonské koule) a raffa.

Aktuality

Fórum zástupců (FZ) ČFKS za rok 2023

proběhne v sobotu 10. února 2023 v proskleném salonku v sídle ČUS od 10:00 hod. v Praze na Strahově.

Toto FZ je volební, bude volen předseda Komise mládeže a předseda Mediální a marketingové komise po uvolnění těchto postů v průběhu funkčního období.

Fórum zástupců mj.  zvolilo předsedkyni KOMISE MLÁDEŽE (KM):

Iveta Hájková (předsedkyně KM)

Předseda Mediální a marketingové komise zvolen nebyl.

 

Fórum zástupců (FZ) ČFKS za rok 2022

proběhne v sobotu 4. února 2022 v salonku č. 234 v sídle ČUS od 10:00 hod. v Praze na Strahově.

Toto FZ je volební, bude volen předseda Komise mládeže po uvolnění tohoto postu v průběhu funkčního období.

Fórum zástupců mj.  zvolilo předsedkyni KOMISE MLÁDEŽE (KM):

Veronika Slobodová (předsedkyně KM)

 

Fórum zástupců (FZ) ČFKS za rok 2021

proběhne v sobotu 19. února 2022 v Aule ČUS od 10:00 hod. v Praze na Strahově.

S ohledem na pandemickou situaci (Covid-19) se uskuteční za dodržení podmínek platných vládních nařízení.

Toto FZ je volební, budou voleni členové Výboru s prezidentem a také členové kontrolní komise.

Fórum zástupců mj.  zvolilo nové členy VÝBORU ČFKS (V), který tak bude pracovat ve složení:

Jindřich Kauca (prezident)

Tomáš Michálek (sekretář)

Vladimír Brázda (hospodář)

Jiří Koreš st. (předseda STK)

Vladimír Marcián (předseda DK)

Pavel Hejl st. (předseda KM)

Milan Mikyška (předseda MMK)

 

Fórum zástupců (FZ) ČFKS za rok 2020

proběhlo s ohledem na mimořádnou pandemickou situaci (Covid-19) a platná vládní nařízení korespondenčně, v několika etapách  (zákon č. 191/2020 Sb., tzv. „lex covid“ umožňuje, aby se valná hromada (FZ) spolku konala i korespondenčně, byť to stanovy normálně neumožňují).

Po rozeslání zpráv členů Výboru a komisí obdržely členské subjekty dotazník k vyplnění (hlasování per rollam).  Po vrácení dotazníků byly hlasy k jednotlivým otázkám sečteny a výsledky byly uvedeny v závěrečném usnesení FZ, které bylo rozesláno spolkům.

 

Fórum zástupců (FZ) ČFKS za rok 2019

Kdy:  15. února 2020 od 10:00 hod.

Kde: Salónek hotelového komplexu Sluneční dvůr v Brně-Slatině

Fórum zástupců mj.  zvolilo členy KONTROLNÍ KOMISE (KK), která tak bude pracovat ve složení:

Yvetta Chmelařová (předsedkyně KK)

Jitka Bednářová (členka KK)

Petr Janík (člen KK)

PODPORA od NSA a MŠMT

Z dotací od NSA na rok 2023 v celkové výši 2 761 476 Kč byly podpořeny:

Dotace z dotačního programu Podpora sportovních svazů ve výši 1.157.016 Kč:

  • reprezentační týmy na vrcholných soutěžích ME a MS,
  • rozvoj a udržení dětské a mládežnické základny,
  • spolky a kluby, které pracují s dětmi a mládeží,
  • domácí mistrovské soutěže,
  • činnost ČFKS, z. s.

Dotace z dotačního programu Materiálně technická základna sportu ve výši 1.604.460 Kč:

  • pořízení nového informačního systému ČFKS včetně aplikace pro vedení turnajů

Děkujeme!

 

Z dotací od NSA na rok 2022 v celkové výši 1 061 899 Kč byly podpořeny:

  • reprezentační týmy na vrcholných soutěžích ME a MS,
  • rozvoj a udržení dětské a mládežnické základny,
  • spolky a kluby, které pracují s dětmi a mládeží,
  • domácí mistrovské soutěže,
  • činnost ČFKS, z. s.

Děkujeme!

 

Z  dotačních  programů  vyhlášených  Národní sportovní agenturou (NSA)  pro  rok  2021  jsme  obdrželi částky v celkové výši   1 652 880 Kč, ze kterých měly být podpořeny:

  • reprezentační týmy na vrcholných soutěžích ME a MS,
  • rozvoj a udržení dětské a mládežnické základny,
  • spolky a kluby, které pracují s dětmi a mládeží,
  • domácí mistrovské soutěže,
  • činnost ČFKS, z. s.

Děkujeme!

Především zdravotní situace v republice i ve světě v právě probíhajícím roce však způsobila, že byly zrušeny evropské šampionáty juniorů, Espoirs, žen i mužů (vč. 55+). Z loňského roku přeložené MS mužů 2020 (Švýcarsko) a z Thajska přesunutá MS juniorů a žen by se měla konat v listopadu ve Španělské Santa Susanna.

Část z obdržené sumy tak bude muset být v řádném termínu vrácena zpět NSA.

 

Z  dotačních  progranů  vyhlášených  MŠMT  pro  rok  2020  jsme  obdrželi částky v celkové výši   1 574 171 Kč, ze kterých měly být podpořeny:

  • reprezentační týmy na vrcholných soutěžích ME a MS,
  • rozvoj a udržení dětské a mládežnické základny,
  • spolky a kluby, které pracují s dětmi a mládeží,
  • domácí mistrovské soutěže,
  • činnost ČFKS, z. s.

Děkujeme!

Především zdravotní situace v republice i ve světě v uplynulém půlroce však způsobila, že se nekonala žádná významná , ať už evropská, nebo  světová akce. Reprezentační týmy se tak nezúčastnily ani ME, ani MS. Odložení LOH v Tokiu vystavilo „stop“ i Olympijskému festivalu.

Značná část z výše uvedené sumy tak bude muset být v řádném termínu vrácena zpět MŠMT.

 

Z  dotačních  programů  vyhlášených  MŠMT  pro  rok  2019  jsme  obdrželi částky v celkové výši    1 579 140 Kč, ze kterých jsou podporovány:

  • reprezentační týmy na vrcholných soutěžích ME a MS,
  • rozvoj a udržení dětské a mládežnické základny,
  • spolky a kluby, které pracují s dětmi a mládeží,
  • domácí mistrovské soutěže,
  • činnost ČFKS, z. s.

Děkujeme!

 

Z dotací od MŠMT na rok 2018 v celkové výši 1 494 000 Kč byly podpořeny:

  • reprezentační týmy na vrcholných soutěžích ME a MS,
  • rozvoj a udržení dětské a mládežnické základny,
  • spolky a kluby, které pracují s dětmi a mládeží,
  • domácí mistrovské soutěže,
  • činnost ČFKS, z. s.

Děkujeme!

 

Z dotací od MŠMT pro rok 2017 v celkové výši 1 284 800 Kč byly podpořeny:

  • reprezentační týmy na vrcholných soutěžích ME a MS,
  • rozvoj a udržení dětské a mládežnické základny,
  • domácí mistrovské soutěže,
  • činnost ČFKS, z. s.

Děkujeme!

 

Sídlo spolku

Česká federace koulových sportů, z. s.
Zátopkova 100/2, p. o. box 40
160 17  Praha 6

bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., pob. Dlouhá ul., Praha 1

č. ú.: 1937039339/0800

IČ: 62932144 

ID datové schránky: r5yya4c