PODPORA od MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Z  dotačních  progranů  vyhlášených  MŠMT  pro  rok  2019  jsme  obdrželi částky v celkové výši      1 579 140 Kč, ze kterých jsou podporovány:

  • reprezentační týmy na vrcholných soutěžích ME a MS,
  • rozvoj a udržení dětské a mládežnické základny,
  • spolky a kluby, které pracují s dětmi a mládeží,
  • domácí mistrovské soutěže,
  • činnost ČFKS, z. s.

Děkujeme!

Z dotací od MŠMT na rok 2018 v celkové výši 1 494 000 Kč byly podpořeny:

  • reprezentační týmy na vrcholných soutěžích ME a MS,
  • rozvoj a udržení dětské a mládežnické základny,
  • spolky a kluby, které pracují s dětmi a mládeží,
  • domácí mistrovské soutěže,
  • činnost ČFKS, z. s.

Děkujeme!

Z dotací od MŠMT pro rok 2017 v celkové výši 1 284 800 Kč byly podpořeny:

reprezentační týmy na vrcholných soutěžích ME a MS,

rozvoj a udržení dětské a mládežnické základny,

domácí mistrovské soutěže,

činnost ČFKS, z. s.

Děkujeme!