Aktuality

Fórum zástupců (FZ) ČFKS za rok 2021

proběhne v sobotu 19. února 2022 v Aule ČUS od 10:00 hod. v Praze na Strahově.

S ohledem na pandemickou situaci (Covid-19) se uskuteční za dodržení podmínek platných vládních nařízení.

Toto FZ je volební, budou voleni členové Výboru s prezidentem a také členové kontrolní komise.

 

Fórum zástupců (FZ) ČFKS za rok 2020

proběhlo s ohledem na mimořádnou pandemickou situaci (Covid-19) a platná vládní nařízení korespondenčně, v několika etapách  (zákon č. 191/2020 Sb., tzv. „lex covid“ umožňuje, aby se valná hromada (FZ) spolku konala i korespondenčně, byť to stanovy normálně neumožňují).

Po rozeslání zpráv členů Výboru a komisí obdržely členské subjekty dotazník k vyplnění (hlasování per rollam).  Po vrácení dotazníků byly hlasy k jednotlivým otázkám sečteny a výsledky byly uvedeny v závěrečném usnesení FZ, které bylo rozesláno spolkům.

 

Fórum zástupců (FZ) ČFKS za rok 2019

Kdy:  15. února 2020 od 10:00 hod.

Kde: Salónek hotelového komplexu Sluneční dvůr v Brně-Slatině

Fórum zástupců mj.  zvolilo členy KONTROLNÍ KOMISE (KK), která tak bude pracovat ve složení:

Yvetta Chmelařová (předsedkyně KK)

Jitka Bednářová (členka KK)

Petr Janík (člen KK)