Aktuality

Fórum zástupců (FZ) ČFKS za rok 2022

proběhne v sobotu 4. února 2022 v salonku č. 234 v sídle ČUS od 10:00 hod. v Praze na Strahově.

Toto FZ je volební, bude volen předseda Komise mládeže po uvolnění tohoto postu v průběhu funkčního období.

Fórum zástupců mj.  zvolilo předsedkyni KOMISE MLÁDEŽE (KM):

Veronika Slobodová (předsedkyně KM)

 

Fórum zástupců (FZ) ČFKS za rok 2021

proběhne v sobotu 19. února 2022 v Aule ČUS od 10:00 hod. v Praze na Strahově.

S ohledem na pandemickou situaci (Covid-19) se uskuteční za dodržení podmínek platných vládních nařízení.

Toto FZ je volební, budou voleni členové Výboru s prezidentem a také členové kontrolní komise.

Fórum zástupců mj.  zvolilo nové členy VÝBORU ČFKS (V), který tak bude pracovat ve složení:

Jindřich Kauca (prezident)

Tomáš Michálek (sekretář)

Vladimír Brázda (hospodář)

Jiří Koreš st. (předseda STK)

Vladimír Marcián (předseda DK)

Pavel Hejl st. (předseda KM)

Milan Mikyška (předseda MMK)

 

Fórum zástupců (FZ) ČFKS za rok 2020

proběhlo s ohledem na mimořádnou pandemickou situaci (Covid-19) a platná vládní nařízení korespondenčně, v několika etapách  (zákon č. 191/2020 Sb., tzv. „lex covid“ umožňuje, aby se valná hromada (FZ) spolku konala i korespondenčně, byť to stanovy normálně neumožňují).

Po rozeslání zpráv členů Výboru a komisí obdržely členské subjekty dotazník k vyplnění (hlasování per rollam).  Po vrácení dotazníků byly hlasy k jednotlivým otázkám sečteny a výsledky byly uvedeny v závěrečném usnesení FZ, které bylo rozesláno spolkům.

 

Fórum zástupců (FZ) ČFKS za rok 2019

Kdy:  15. února 2020 od 10:00 hod.

Kde: Salónek hotelového komplexu Sluneční dvůr v Brně-Slatině

Fórum zástupců mj.  zvolilo členy KONTROLNÍ KOMISE (KK), která tak bude pracovat ve složení:

Yvetta Chmelařová (předsedkyně KK)

Jitka Bednářová (členka KK)

Petr Janík (člen KK)