Sídlo spolku

Česká federace koulových sportů, z. s.
Zátopkova 100/2, p. o. box 40
160 17  Praha 6

bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., pob. Dlouhá ul., Praha 1

č. ú.: 1937039339/0800

IČ: 62932144 

ID datové schránky: r5yya4c